Rólunk

Egyesületünk 2004-ben alakult

Egyesületünk 2004-ben alakult, hogy elősegítse a fiatalok oktatási előremenetelét, a hátrányos helyzetű munkanélküliek (át)képzését (különös tekintettel a roma közösséggel kapcsolatban) őrizze a roma és egyéb nemzetiségi és magyar hagyományokat szociális, családsegítő, közösségépítő tevékenységet lásson el. Az egyesület jogi státuszában, a hivatalos képviselők személyében azóta számos változás történt. Tagjaink Bosta és a környező települések (Bosta, Nagykozár, Vajszló, Sellye, Kémes, Szaporca, Cún, Pécs, stb.) lakosai közül kerülnek ki. így igyekszünk hatókörünket kiterjeszteni, hiszen célunk, hogy a környező települések összefogásával, együttműködésével kistérségi szinten tudjunk működni.

Székhelyünket 2007-ben Pécsre, majd 2012-ben Vajszlóra helyeztük át. Az Egyesület célja a földrajzi, nemzeti, etnikai, vallási és egyéb tulajdonsága miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja, esélyegyenlőségük kivívásában való közreműködés, illetőleg az életkörülmények, a foglalkoztathatóság, a gazdasági fejlesztések szintjén a felzárkóztatás, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése, ezáltal pedig az elszigetelődés fokozatos leküzdése.
 

Tevékenységeink

 • Közfoglalkoztatási program működtetése
 • Közművelődési közösségi színtér működtetése
 • Könyvtár működtetése
 • Élelmiszer adományozás
 • Rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
 • Foglalkoztatási és munkaerő-piaci projektek lebonyolítása
 • Egyéb, a céljainkhoz illeszkedő projektek lebonyolítása
 • Tanácsadások nyújtása

Célcsoport

A Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület a következő célcsoporti körökbe tartozóakat igyekszik támogatni, segíteni:
     
 • családok, hátrányos helyzetű családok és gyermekeik
 • hátrányos helyzetű lakosság
 • különböző nemzetiségekhez tartozók (különösen romák)
 • nyugdíjasok
 • hátrányos helyzetű, különösen roma származású tanulók
 • hátrányos helyzetű álláskeresők
 • tehetséges fiatalok
 • felsőfokú oktatásban részt vevők
 • fiatalok (különösen a 14-25 év közöttiek)
 • önkéntesek, gyakornokok
 • a térség (köz)oktatási intézményei, önkormányzatai, vállalkozói
 • illetve mindenki, aki a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 4.5.3. pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősül:
  • a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
  • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
  • az 50 éven felüli életkorú személyek,
  • a megváltozott munkaképességűek,
  • a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
  • a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
  • az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
  • az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
  • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen

Együttműködő partnereink

 • Alsószentmárton Község Önkormányzata
 • Alsószentmártoni Polgárőr Egyesület
 • Alsószentmártoni Sportegyesület
 • Siklós Sportegyesület
 • Siklósi Emberekért Szövetség
 • Siklósi KAPOCS Egyesület
 • Siklósi Vállalkozók Egyesülete
 • Siklósi Hagyományőrzők Egyesülete
 • Siklós Város Önkormányzata
 • A Siklós-gyűdi Idősek Otthona Lakóiért Alapítvány
 • A Siklósi Köztársaság Téri Óvoda Gyerekeiért
 • Ádám Háztartási Boltok Siklós Sakk Kör
 • Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány
 • Apró Paták Lovas Sport Egyesület
 • Batthány Kázmér Általános Iskoláért Alapítvány
 • Dél-Baranyai Határmenti Települések Egyesülete (LEADER HACS)
 • Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális Egyesület
 • Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvány
 • Roma Horgász Egyesület
 • Romákkal a Jobb Jövőért Egyesület
 • Szociális és Gyermekjóléti Alapellátásokért Alapítvány
 • Tenkes Környezetvédelmi Egyesület
 • TENKESALJA Állatvédő Egyesület
 • Vass Zoltán Értékmentő Alapítvány

A szervezet vezetőjének bemutatása

A Vezetőség elnöke, egyben a munkáltatói jogok gyakorlója és az egyedüli képviseleti joggal rendelkező vzetőségi tag Nagy Krisztina, aki már 2009 óta tölti be az elnöki tisztséget. Feladatai közé tartozik, hogy népszerűsíti a szolgáltatásokat és a projekteket, kapcsolatot tart és fejleszt az együttműködő partnerekkel, megoldja a felmerülő problémákat, ellenőrzi a szolgáltatások és a projektek előrehaladását. 
   
Tapasztalatai:
– 2011. 01. 01. – 2012. 12. 31. Szakmai vezető – TÁMOP-1.4.3-08/1-2010-0011 „DinnyEsély” projekt
– 2013. 01. 01. – 2014. 01. 31. – Projektmenedzser – TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0151 „Ki-Törő” c. projekt
– 2014. 08. 01. – 2015. 08. 31. – Szakmai vezető – TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0170 „Fel-Törő” projekt
– 2013. 04. 01. – 2014. 07. 31. – Szakmai vezető – TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0169 „In-Forradalom” projekt 
– 2013. 01. 01. – 2014. 02. 28. – Szakmai vezető – TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0307 „CSALÁDI ÜGY-ES” megnevezésű projekt